Grundstenarna i vår verksamhet

Naturnära

Vi vistas mycket utomhus, oftast två gånger om dagen. Vi har en stor härlig tomt som inbjuder till lek. Vi har också tillgång till en skogsdunge med vindskydd och grillplats. Under vår och höst gör vi ofta utflykter dit och har med oss matsäck eller lagar mat där. I förskolans närområde finns också många andra spännande miljöer som vi brukar utforska.

Bra mat

Maten har en stor plats i Tofflans vardag. Vi serverar näringsrik varierad kost exempelvis husmanskost, vegetarisk mat men även andra maträtter från olika delar av världen. Vi vill att barnen ska få uppleva olika smaker och konstellationer av mat.

Skapande verksamhet

Flera av oss i personalen finner glädje i att skapa, vilket vi tror är en förutsättning för att barnen också ska hitta den glädjen. Till skapandet använder vi oss helst av natur- eller återvinningsmaterial och naturligtvis också papper och färger. Målet är att barnen ska få prova på olika tekniker.

Vila

Vi anser att alla barn behöver en stunds avkoppling under dagen, därför vilar hela barngruppen efter lunch så de kan komma tillbaka med mer energi för eftermiddagens många äventyr.

Tema

Vi bestämmer ett tema för varje termin, vilket får vara en ledstjärna för våra samlingar och vår skapande verksamhet. Valet av tema utgår ofta från önskningar eller behov vi ser i barngruppen. Exempel på teman kan vara: Äpplen, Färger, Bokstäver, Rymden etc.

Vad innebär det att vi är ett Föräldrakooperativ?

Tofflan är ett föräldrakooperativ. Det innebär att förskolan drivs av vårdnadshavarna genom en ekonomisk förening, men sköts enligt kommunens riktlinjer. Verksamheten planeras utifrån läroplanen och anpassas efter aktuell barngrupp. Förskolan drivs helt utan vinstsyfte. Personalen har det pedagogiska ansvaret medan en av föräldrarna utsedd styrelse ansvarar för förskolans administration och ekonomi.

Som del av ett föräldrakooperativ får man som förälder möjlighet att vara med och forma sitt barns förskola. Tofflan har en öppen och lyhörd miljö och en engagerad föräldragrupp.

Tofflanmöten är de möten då vi föräldrar samlas i den roll som vi har som arbetsgivare. Det är cirka 5 ggr/år och dessa möten är obligatoriska. På hösten hålls även ett seminarium i samband med ett möte vars innehåll föräldrarna beslutat. På våren hålls även årsmötet.

Personalen håller föräldramöten en gång per termin då de presenterar och berättar om verksamheten och hur de arbetar med våra barn.

Städ/fixardagar En gång på våren och en gång på hösten (en helgdag) samlas föräldrar (och barn om ni vill) för att kratta löv, laga saker och ordna annat som behövs i såväl ute som innemiljön. Det bjuds även på korv och fika och är ett trevligt tillfälle att umgås.

Dagtidsplanering för personalen sker en gång i månaden. Då stänger Tofflan kl 14.45 för att frigöra tid för personalgruppen att sitta tillsammans och planera verksamheten. Dagtidsplanering förläggs på roterande veckodagar, och föräldrar meddelas alla datum för terminen i god tid.

Som förälder till ett barn på Tofflan förväntas du, någon gång under ditt barns förskoletid engagera dig i förskolans drift. Det kan handla om att gå med i en arbetsgrupp utsedd för specifik uppgift eller att ta en roll i styrelsen. Verksamheten är helt beroende av föräldrarnas engagemang och att alla bidrar! Resultatet är en miljö där barn och föräldrar känner varandra och är trygga tillsammans.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Styrelseordförande på e-post toftaforaldrakooperativ.ordf@gmail.com

En dag på Tofflan

06:30
07:00 – 07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:30

Tofflan öppnar
Frukost
Utelek
Storsamling eller åldersindelad samling
Lunch
Vila och frivillig massage
Fri lek för vakna barn
Mellanmål – Ute om vädret tillåter
Utelek
Tofflan stänger

Vi arbetar i åldersuppdelade grupper några dagar i veckan.

Våra traditioner

Ljusfest i Allhelgonatid
Luciafest med vernissage
Jullunch för barnen
”Blå fågeln”, litet påskäventyr för barnen
Temafest för barnen
Sommaravslutning med vernissage

Personal

Vi är en personalgrupp som har haft förmånen att få arbeta tillsammans under många år. Vi trivs ihop, uppskattar och har lärt oss att ta vara på varandras olikheter och unika förmågor. Därför upplever många att det finns en stabilitet och ett gott klimat på Tofflan vilket i sin tur genererar trygghet till barn och föräldrar.

 

Styrelsen

Tofflan är ett föräldrakooperativ. Alla vårdnadshavare utgör medlemmar i föreningen och samlas ca fem gånger per år för föreningsmöten, även kallade Tofflanmöten.

Styrelsen består av ett mindre antal vårdnadshavare. De förbereder och genomför föreningsmötena.


Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Rektor

Felicia Wede
Emelie Lundgren
Sofia Norrback
Andrea Aandal
Josefin Gustafsson
Jennifer Andersson
Jens Orsholm
Hanna Malm
Johanna Girfalk

Kontakt

Förskolan Tofflan
Tofta Licksarve 115
62265 Gotlands Tofta

Telefonnummer: +4676 416 64 99
E-post: tofflan10@telia.com

Organisationsnummer: 769602-3113

Förskolan Tofflan på Facebook:

Ansökan om plats på Tofflan

För att ansöka om plats för ditt barn på Föräldrakooperativet Tofflan behöver du fylla i ansökningsformuläret som kan laddas ned nedan. Formuläret mejlas sedan till tofflan10@telia.com. När det ifyllda ansökningsformuläret inkommit till oss får du en bekräftelse och ställs i kö.

Turordning gäller enligt:
1. Syskonförtur tillämpas för barn som är syskon till barn som redan går på förskolan
2. Turordning enligt anmälningsdatum

Klagomålshantering för förskolan Tofflan